แอพข้อสอบโอเน็ต ม.ปลาย ม.4- ม.6แนวข้อสอบโอเน็ต ม.ปลาย วิทยาศาสตร์พื้นฐาน แบ่งแยกเป็นหัวเรื่องต่าง ๆ ของน้อง ๆ ม.4 - ม.6
ด้วยข้อสอบแต่ละหัวข้อดังนี้
ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 80 ข้อ
ปฏิกิริยาเคมี จำนวน 45 ข้อ
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต จำนวน 80 ข้อ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จำนวน 80 ข้อ
โครงสร้างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ จำนวน 80 ข้อ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 ข้อ
สนามของแรง จำนวน 50 ข้อ
สารชีวโมเลกุล จำนวน 70 ข้อ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน 50 ข้อ
ปรากฏการณ์คลื่น จำนวน 70 ข้อ
กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์ จำนวน 70 ข้อ
พอลิเมอร์ จำนวน 70 ข้อ
กำเนิดระบบสุริยะ จำนวน 54 ข้อ
ดาวฤกษ์ จำนวน 67 ข้อ
ธรณีประวัติ จำนวน 50 ข้อ
ธรณีภาค จำนวน 50 ข้อ
แรง และการเคลื่อนที่ จำนวน 60 ข้อ
เทคโนโลยีอวกาศ จำนวน 50 ข้อ
โลกและการเปลี่ยนแปลง จำนวน 70 ข้อ
ทั้งสิ้น 1226 ข้อ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น