ข้อสอบ GAT / PAT กรกฎาคม 2552

ลงโฆษณากับบัมคิวราคาไม่แพง ได้ผลดีเยี่ยม


รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) Download here
รหัสวิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) Download here
รหัสวิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) Download here
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) Download here
รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) Download here
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) Download here
รหัสวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรังเศส (PAT 7.1) Download here
รหัสวิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) Download here
รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1) Download here
รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) Download here

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

GAT - PAT

ตัวอย่างแนวข้อสอบ GAT มีประโยชน์มาก สำหรับคนที่เข้าสอบครั้งแรก

ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1
download

ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 2 download

PAT

ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71 Download

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72 Download


ฟรีเสียง ringtone มือถือ ฮาๆ

ที่มา : niets.or.th

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS