แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ A-net O-net

รวบรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

http://adf.ly/1929124/eng1-oa-net

ชุดที่ 2

http://adf.ly/1929124/eng2-oa-net

ชุดที่ 3

http://adf.ly/1929124/eng3-oa-net

มอบเป็นวิทยาทาน

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา A-net O-net

รวบรวมวิชาสังคมศึกษา

ชุดที่ 1

สังคมศึกษา

ชุดที่ 2

สังคมศึกษา 2

ชุดที่ 3

สังคมศึกษา 3

มอบเป็นวิทยาทาน

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย A-net O-net

รวบรวมรายวิชาภาษาไทย

ชุดที่ 1

ภาษาไทย 1

ชุดที่ 2

ภาษาไทยชุด 2

ชุดที่ 3

ภาษาไทยชุด 3

มอบเป็นวิทยาทาน

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ A-net O-net

รวบรวมรายวิชาฟิสิกส์

ชุดที่ 1

http://www.ziddu.com/download/3685160/PHYSICS1.pdf.html

ชุดที่ 2

http://www.ziddu.com/download/3685159/PHYSICS2.pdf.html

ชุดที่ 3

http://www.ziddu.com/download/3685158/PHYSICS3.pdf.html

มอบเป็นวิทยาทาน

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

แนวข้อสอบวิชาชีวิวิทยา A-net O-net

รายวิชาชีวิวิทยา

ชุดที่ 1

http://www.ziddu.com/download/3685076/BIOLOGY1.pdf.html

ชุดที่ 2

http://www.ziddu.com/download/3685077/BIOLOGY2.pdf.html

ชุดที่ 3

http://www.ziddu.com/download/3685075/BIOLOGY3.pdf.html

มอบเป็นวิทยาทาน

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

แนวข้อสอบวิชาเคมี A-net O-net

วิชาเคมีรวบรวมแนวข้อสอบ

ชุดที่ 1

http://www.ziddu.com/download/3684960/CHEMISTRY1.pdf.html

ชุดที่ 2

http://www.ziddu.com/download/3684961/CHEMISTRY2.pdf.html

ชุดที่ 3

http://www.ziddu.com/download/3684962/CHEMISTRY3.pdf.html

ชุดที่ 4

http://www.ziddu.com/download/3687328/VitAnet31-37.pdf.html

มอบเป็นวิทยาทานแด่เด็กนักเรียนทุกคน

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ A-net O-net

โหลดฟรี ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสอบครั้งต่อไป

ชุดที่ 1

http://www.ziddu.com/download/3684846/MATH11.pdf.html

ชุดที่ 2

http://www.ziddu.com/download/3684847/MATH22.pdf.html

ชุดที่ 3

http://www.ziddu.com/download/3684848/MATH33.pdf.html

ปี 2007

ชุดที่ 1
http://www.ziddu.com/download/3687088/Math_ONET1.pdf.html

ชุดที่ 2
http://www.ziddu.com/download/3687086/Math_ANET2.pdf.html

ชุดที่ 3
http://www.ziddu.com/download/3687087/Math_ANET3.pdf.html

มอบเป็นวิทยาทานแด็กนักเรียน

รักชาติรักประเทศ ดูที่นี่ สักนิด

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS