รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย

รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะประกอบด้วย รายวิชา 8 วิชา ซึ่งจะมีทั้งซีทและ ไฟล์ VDO
จะทะยอย มาให้น้อง ๆ  Download เรื่อย ๆ ในส่วนของ Blog หน้านี้ครับ..

1. วิชาคณิตศาสตร์ [วิธีดาวน์โหลด] หากไม่อยากพลาด ลงชื่อติดตามได้ครับ สอนโดย อ.จุฬา
    - เซ็ต  Download
    - ตรรกศาสตร์ Download
    - จำนวนจริง Download (1) Download (2)
    - ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น Download (1) Download (2)
    - ฟังก์ชันตรีโกณมิติ Download (1) Download File VDO 63.71 MB (2)
    - เมตริกซ์ ตอนที่ 3 Download VDO
    - แคลคูลัส ตอนที่ 1 Download
    - ลำดับและอนุกรม Download (1) Download VDO (2)
    - จำนวนเชิงซ้อน Download (1) Download (2) Download VDO (3)
    - การเรียงลำดับ จัดหมู่ Download VDO (1) Download VDO (2)
    - ความน่าจะเป็น  Download (1) Download VDO (2)
    - สถิติ Download (1) Download VDO (2) Download (3) Download VDO (4)

2.วิชาเคมี [coming soon ]
    - ตารางธาตุ  Download
    - O-net มีนาคม 51 Download (1) Download (2)
    - เคมีอินทรีย์  Download
    - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  Download VDO
    - สมดุลเคมี  Download VDO
    - กรด-เบส Download (1) Download (2) Download (3) Download (4)
    - ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี Download (1) Download (2)
    - ตารางธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ Download
    - สรุปสารอินทรีย์ Download (1) Download (2)

3.วิชาชีววิทยา [coming soon ]
   - หน่วยของสิ่งมีชีวิต  Download
   - การลำเลียงสารผ่านเซลล์  Download
   - พันธุศาสตร์ ตอนที่ 1  Download   ตอนที่ 2   Download
   - วิวัฒนาการ  Download
   - หลักอนุกรมวิธาน อาณาจักรมอเนอรา และโปรติสตา  Download
   -  อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังใจ และอาณาจักรสัตว์  Download
   -  การสังเคราะห์ด้วยแสง  Download
   -  การหายใจ และการลำเลียงสารในสัตว์ 1 Download    ตอน 2  Download
   -  การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต  Download

4.วิชาฟิสิกส์ [coming soon ]

5.วิชาภาษาไทย [coming soon ]
   - การใช้ภาษาในการสื่อสาร 1 Download
   - พิจารณาภาษาในมุมกว้าง Download
   - พิจารณาภาษาในมุมกว้าง Download VDO
   - การออกเสียงคำ Download
   - การออกเสียงคำ Download VDO
   - ส่วนประกอบของภาษาไทย Download
   - การร้อยเรียงประโยค Download
   - เหตุผลกับภาษา ตอนที่ 1 Download
   - การใช้ภาษาพัฒนาความคิด Download
   - การใช้ภาษาพัฒนาความคิด Download VDO
   - การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ Download
   - การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ Download VDO
   - การเพิ่มคำ (คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม)  Download VDO
   - การเพิ่มคำ Download
   - การเพิ่มคำ (คำสมาธิ คำสนธิ) Download VDO
   - การใช้คำ Download
   - การใช้คำ Download VDO
   - นิราศนรินทร์ Download
   -  แบบฝึกหัดเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย  Download

6.วิชาภาษาอังกฤษ [coming soon ]

7.วิชาวิทยาศาสตร์ [coming soon ]

8.วิชาสังคม [coming soon ]
  - ประวัติศาสตร์ไทย ตอนที่ 1 Download
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา Download
  - ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู - พุทธ  Download
  - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1 Download
  - สังคมวิทยา ศาสนา วัฒนธรรม Download
  - เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น Download
  - เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (ต่อ) Download
  - ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของไทย Download
  - ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของไทย Download
  - แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา Download


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น